Hội Nghị Trung Ương Lần Thứ 14 Chính Thức Được Khai Mạc

Hội Nghị Trung Ương Lần Thứ 14 Chính Thức Được Khai Mạc

Hội nghị Trung ương Đảng được định kỳ tổ chức 5 năm một lần. Nhằm mục đích đề ra phương hướng phát triển, tiến hành bầu cử cử tri đảm nhiệm chức vụ trong nhiệm kì mới. Sáng ngày 14/12, trong không khí hân hoan của cả nước. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua khai mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 14. Được biết mục tiêu chủ yếu của Hội nghị là lần nữa xét duyệt và thông qua các văn kiện. Những văn kiện này sẽ được trình duyệt vào Đại hội Đảng lần thứ XIII được tổ chức ngay sau đó.

Chuẩn bị tỉ mỉ nghiêm túc

Sáng 14/12, Ban Chấp hành Trung ương bắt đầu chương trình Hội nghị lần thứ 14 khóa XII theo kế hoạch. Hội nghị dự kiến kéo dài trọn tuần thứ 3 của tháng 12.

Gần 1 tuần trước (ngày 8/12), Bộ Chính trị có cuộc họp tiếp thu ý kiến đóng góp của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương. Các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Dự thảo các văn kiện được hoàn chỉnh lần cuối sau cuộc họp này được trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét. Đưa ra quyết định, hoàn tất việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị lần thứ 14 khóa XII là hội nghị “chốt” lại nhiệm kỳ để hoàn thiện các công việc trước khi Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra

Bộ Chính trị đánh giá, dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, thận trọng, kỹ lưỡng. Có sự đổi mới, bảo đảm chất lượng cao, phản ánh khách quan, toàn diện, sát với tình hình thực tế. Những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém còn tồn tại. Đưa ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Nhìn chung nội dung các văn kiện

Bên cạnh đó, các văn kiện cũng dự báo tình hình, xu hướng phát triển của đất nước và thế giới trong thời gian tới. Từ đó xác định đúng và trúng những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Khá cụ thể để phát triển đất nước nói chung và các ngành, lĩnh vực nói riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất cho rằng. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này đã quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm. Kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Hệ thống các dự thảo báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng đã có sự thống nhất cao, thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng ta, dân tộc.

Đánh giá công tác Hội nghị

Về công tác nhân sự, tại Hội nghị Trung ương 13. Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã trình Trung ương. Về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII theo đúng quy định. Góp phần vào thành công của Hội nghị Trung ương 13 khóa XII. Được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khóa XII tái cử và nhân sự mới lần đầu. Được dự kiến giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (cả Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết). Đồng thời bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự. Là Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII tái cử khóa XIII. Giới thiệu nhân sự mới lần đầu tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Kết quả được đánh giá là thể hiện sự thống nhất cao với đề xuất của Bộ Chính trị.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa XII

Cụ thể, trong tổng số 227 nhân sự được quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa mới. Có 119 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XII (cả chính thức và dự khuyết) được giới thiệu tái cử. 107 nhân sự được giới thiệu lần đầu tham gia Ủy viên Trung ương. 44 người tham gia Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XIII.

Nhìn chung

Vì đây là một Hội nghị quy mô lớn, được tổ chức tầm cỡ với sự tham gia của nhiều cấp nên được chuẩn bị khá tỉ mỉ và hợp lý. Mặc dù trong quá trình diễn ra Hội nghị có nhiều vấn đề bất cập chắc chắn sẽ mắc phải. Nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến sự thành công của Hội nghị. Với những bước chuẩn bị và xét duyệt văn kiện kỹ lưỡng. Hoàn toàn mong đợi rằng Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII sẽ diễn ra tốt đẹp.

Đọc thêm:

Nguồn: Dantri.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *