Văn kiện Đại hội Đảng phải phản ánh tiếng nói chung của nhân dân

Văn kiện Đại hội Đảng phải phản ánh tiếng nói chung của nhân dân

Đại hội Đảng được tổ chức dựa trên việc thu thập và hiện thực hóa mong muốn của nhân dân. Nhà nước ta được thành lập và xây dựng với khẩu hiệu là “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Nếu những văn kiện được thông qua ở Đại hội Đảng không góp phần làm thỏa mãn tiếng nói chung của đại bộ phận nhân dân. Việc áp dụng văn kiện sẽ kém thuyết phục và không được ủng hộ. Mới đây, trong kì họp chuẩn bị thông qua các dự thảo cho Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có đôi lời phát biểu khẳng định “Văn kiện Đại hội Đảng phải phản ánh tiếng nói chung”.

Mục đích của kì họp

Ngày 8/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị để tiếp thu ý kiến đóng góp. Đến từ các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân với các văn kiện Đại hội Đảng. Cuộc họp để cho ý kiến hoàn chỉnh dự thảo lần cuối các văn kiện. Chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 14, Khóa XII xem xét, quyết định. Sau đó hoàn tất việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng.

Nội dung cuộc họp

Tại cuộc họp, Bộ Chính trị đã nghe Tổ trưởng Tổ Biên tập Báo cáo Chính trị. Tổ trưởng Tổ Biên tập Báo cáo Kinh tế – Xã hội. Tổ trưởng Tổ Biên tập Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình bày các báo cáo tiếp thu. Đồng thời giải trình ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị ngày 8/12

Theo đó, đa số ý kiến đóng góp đều nhất trí. Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, thận trọng, kỹ lưỡng. Cộng thêm sự đổi mới, bảo đảm chất lượng cao, phản ánh khách quan, toàn diện. Đảm bảo sát với tình hình thực tế những kết quả đã đạt được. Đưa ra được những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém còn tồn tại. Rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Các văn kiện cũng đã dự báo tình hình, xu hướng phát triển của đất nước và thế giới trong thời gian tới. Từ đó xác định đúng và trúng những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Khá cụ thể để phát triển đất nước nói chung và các ngành, lĩnh vực nói riêng.

Những ý kiến bổ sung

Nhiều ý kiến đề xuất bổ sung, sửa đổi những nội dung, câu chữ cụ thể. Hoặc kiến nghị phân tích sâu hơn những kết quả đã đạt được. Tìm ra hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Tiến hành rà soát, đối chiếu, thống nhất một số điểm chưa nhất quán. Thống nhất giữa các văn kiện trong đánh giá, nhận định tình hình…

Xin ý kiến các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân

Các dự thảo văn kiện đã được bổ sung, sửa đổi những câu chữ. Đưa ra nội dung cụ thể để làm rõ, bảo đảm chuẩn xác, thống nhất, đồng bộ hơn giữa các văn kiện.

Đánh giá buổi họp

Đánh giá chung, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho rằng. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này đã quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn. Dựa vào giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Các dự thảo được xây dựng trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm. Kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Thống nhất tính chính xác của văn kiện

Hệ thống các dự thảo báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng, theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tất cả có sự thống nhất cao, thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng ta, dân tộc ta. Từ đây, Bộ Chính trị yêu cầu các Tiểu ban chỉ đạo các Tổ Biên tập. Tất cả khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sớm hoàn thiện dự thảo các văn kiện và báo cáo tiếp thu, giải trình để kịp trình Hội nghị Trung ương 14. Sau đó xem xét, quyết định, hoàn tất công việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý thời gian còn lại rất ngắn.  Do đó các Tổ Biên tập, các Tiểu ban cần tập trung, khẩn trương hoàn thiện các dự thảo văn kiện. Phải bảo đảm nội dung chuẩn xác.

Khai mạc Hội nghị

Đồng thời, cần thận trọng cân nhắc kỹ lưỡng, chuẩn xác, tập trung cao nhất cho công việc này. Coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu.

Nhận định “văn kiện là văn bia, lưu lại mãi về sau”. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu việc xây dựng, hoàn thiện văn kiện phải phản ánh tiếng nói chung. Thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đề xuất phát triển 

Đại hội Đảng càng ngày càng cố gắng quán triệt và xây dựng trên tinh thần mong muốn của nhân dân. Đảm bảo rằng sẽ thể hiện khá chính xác những mong muốn đó. Trong tương lai, việc tổ chức các Đại hội Đảng quy mô lớn nên có sự xuất hiện của Đại cử tri có quyền thay mặt nhân dân đóng góp. Đảm bảo khi dự thảo cuối cùng được đưa ra sẽ được toàn thể nhân dân chào đón.

Đọc thêm:

  • Những ý kiến về Văn kiện Đại hội Đảng XIII của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Nguồn: Dantri.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *