Chính thức ban hành quy định về “chơi” họ, “chơi” hụi

Chính thức ban hành quy định về “chơi” họ, “chơi” hụi

Chơi Hụi (hay còn gọi là họ), một trong những hình thức huy động vốn, đang diễn ra rất phổ biến hiện nay. Tình trạng bể hụi, giựt hụi vẫn đang âm thầm xảy ra ở nhiều nơi. Với số tiền lên đến hàng trăm triệu, hàng tỉ đồng. Đã có biết bao nhiêu trường hợp nhà tan cửa nát chỉ vì hụi. Thế nhưng hiện nay rất nhiều người bất chấp mọi rủi ro và cứ tiếp tục chơi hụi. Vì bản chất của hụi là một giao dịch dân sự. Được hình thành dựa trên sự tự thỏa thuận, giữa các bên tham gia. Quá trình chơi hụi phụ thuộc hoàn toàn vào sự thiện chí của người chơi. 

Có một thực tế là hầu hết người chơi hụi theo phong trào mà không hề biết, không tìm hiểu  về việc chơi hụi được pháp luật quy định như thế nào.

Mới đây chính phủ đã ban hành nghị định số 19/2019 quy định về vấn đề chơi hụi. Với những quy định mới nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tình trạng bể hụi. Cũng như những biến tướng cho vay nặng lãi hay tín dụng đen thông qua hình thức chơi hụi này. 

Theo Nghị định 19/2019/NĐ-CP lãi suất lĩnh hụi (họ) không được vượt quá 20%

Trường hợp mức lãi suất giới hạn nói trên được điều chỉnh bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự. Thì áp dụng mức lãi suất giới hạn được điều chỉnh đó.

Về lãi suất trong trường hợp chậm góp, chậm giao phần họ (hụi). Trường hợp đến kỳ mở họ mà chủ họ không giao hoặc giao không đầy đủ các phần họ cho thành viên được lĩnh họ .Thành viên chưa lĩnh họ không góp phần họ hoặc góp phần họ không đầy đủ. Thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

Quy định mới về họ, hụi
Quy định mới về họ, hụi

Lãi suất phát sinh do chậm góp hoặc chậm giao phần họ. Được xác định theo thỏa thuận của các bên. Nhưng không được vượt quá mức lãi suất giới hạn quy định của số tiền chậm trả trên thời gian chậm trả. Nếu không có thỏa thuận thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định của số tiền chậm trả trên thời gian chậm trả.

Trường hợp đến kỳ mở họ mà thành viên đã lĩnh họ. Không góp phần họ hoặc góp phần họ không đầy đủ thì phải trả lãi như sau: Trường hợp họ không có lãi, lãi suất được xác định theo thỏa thuận. Nhưng không được vượt quá mức lãi suất giới hạn quy định của số tiền chậm góp họ trên thời gian chậm góp. Nếu không có thỏa thuận thì lãi suất được xác định bằng 50%/năm mức lãi suất giới hạn quy định của số tiền chậm góp trên thời gian chậm góp.

Nguyên tắc tổ chức hụi (họ)

Nghị định 19/2019/NĐ-CP cũng quy định về nguyên tắc tổ chức hụi (họ). Điều kiện làm thành viên, chủ họ; gia nhập, rút khỏi họ. Văn bản thỏa thuận về họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên, chủ họ.

Nghị định 19/2019/NĐ-CP cũng quy định về nguyên tắc tổ chức họ
Nghị định 19/2019/NĐ-CP cũng quy định về nguyên tắc tổ chức họ

Theo đó, việc tổ chức họ phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự. Quy định tại Điều 3 của Bộ luật Dân sự. Việc tổ chức họ chỉ được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia quan hệ về họ. Không được tổ chức họ để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Ngoài ra Nghị định 19 còn quy định chủ họ phải thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi cư trú. Về việc tổ chức dây họ khi thuộc một trong các trường hợp như.Tổ chức dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100 triệu đồng trở lên, tổ chức từ hai dây họ trở lên.

Nguồn: nhandan.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *