Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 14

Khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 14

Sáng ngày 14/12/2020, Ban Chấp hành Trung ương tiến hành Hội nghị lần thứ 14. Hội nghị với mục tiêu thảo luận những vấn đề cuối cùng liên quan đến việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo chương trình, Hội nghị diễn ra từ ngày 14-20/12.  Cùng Yla.com.vn theo dõi bài viết này để biết thêm thông tin về chương trình đại hội Đảng thứ 14.

Phát biểu khai mạc Hội nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong không khí cả nước náo nức thi đua để tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Chúng ta đã tổ chức rất thành công Hội nghị cán bộ toàn quốc. Nhằm tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu khai mạc Hội nghị của chủ tịch nước

Nội dung của Hội nghị khóa 14

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở. Ngoài ra, ông cũng giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Và đưa ra dự thảo quy chế làm việc. Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng.

Đánh giá về những gì đã đạt được từ hội nghị trước

Bộ Chính trị đánh giá, dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, thận trọng, kỹ lưỡng, có sự đổi mới. Bảo đảm chất lượng cao, phản ánh khách quan, toàn diện, sát  sao. Với tình hình thực tế những kết quả đã đạt được. Đã nêu lên được những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, các văn kiện cũng dự báo tình hình, xu hướng phát triển của đất nước và thế giới trong thời gian tới. Từ đó xác định đúng và trúng những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, khá cụ thể. Để phát triển đất nước nói chung và các ngành, lĩnh vực nói riêng.

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra

Mục tiêu cho tương lai

Thống nhất cho rằng, dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này đã quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân; lựa chọn, chắt lọc

Đồng thời tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Hệ thống các dự thảo báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng đã có sự thống nhất cao. Thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng ta, dân tộc.

Ý nghĩa của văn kiện trong Hội nghị Ban chấp hành

Nhấn mạnh ý nghĩa “văn kiện là văn bia, lưu lại mãi về sau”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận định Việc xây dựng, hoàn thiện văn kiện phải phản ánh tiếng nói chung. Thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng kết

Theo quy trình, sát thời điểm tổ chức Đại hội Đảng, Ban chấp hành Trung ương sẽ hoàn thiện một số công việc. Công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mời và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa mới.

Nguồn: Dantri.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *