Thành phố Hồ Chí Minh đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa quốc gia

Chiều 23-11, Sở Văn hóa và Thể thao của TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Hội Di sản văn hóa thành phố tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa và lễ kỷ niệm 15 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam. Lễ đón nhận đã ghi nhận trên địa bàn thành phố có 185 di tích; trong đó có hai di tích quốc gia đặc biệt và 56 di tích cấp quốc gia. Điều này chính là động lực cũng như là vinh dự lớn lao của thành phố.

Hồ Chí Minh nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử

Thời gian qua, hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều tín hiệu tích cực. Công tác tu bổ đã được đầu tư năm sau nhiều hơn năm trước; công tác lập hồ sơ khoa học xếp hạng các di tích cũng được đẩy mạnh.

Trong tháng 11-2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp hạng hai di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia tại TP Hồ Chí Minh đó là trụ sở UBND thành phố và đình Thần Linh Đông, quận Thủ Đức. Ngoài ra, UBND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định xếp hạng sáu di tích; trong đó có hai di tích lịch sử và bốn di tích kiến trúc nghệ thuật. Nâng tổng số di tích trên địa bàn thành phố lên 185 di tích; trong đó có hai di tích cấp quốc gia đặc biệt và 56 di tích quốc gia.

Hồ Chí Minh nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử,
Đình Thần Linh Đông

Các di tích được xếp hạng có giá trị tiêu biểu về lịch sử; văn hóa; kiến trúc; nghệ thuật; thể hiện được sự tài hoa, trí sáng tạo, đức tính cần cù, tinh thần anh dũng hy sinh của nhân dân ta. Là bằng chứng cho lịch sử hình thành và phát triển của Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh.

Phương hướng của thành phố trong thời gian tới

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã khẳng định luôn xem Di sản văn hóa là tài sản vô giá, giúp gắn kết cộng đồng dân tộc. Là cốt lõi của bản sắc dân tộc. Là cơ sở để sáng tạo ra những giá trị mới và giao lưu văn hóa. Phải coi trọng bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể.

Lãnh đạo TP luôn quan tâm và chỉ đạo đầu tư cho công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo. Rà soát bổ sung những công trình; địa điểm có giá trị lịch sử – văn hóa vào danh mục những công trình; địa điểm kiểm kê di tích lịch sử – văn hóa. Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu và lập hồ sơ khoa học để đề nghị xếp hạng các di tích gắn kết di sản văn hóa với phát triển kinh tế – xã hội, góp phần quảng bá di sản văn hóa của Việt Nam đến với công chúng.

Lễ đón nhận bằng xếp hạng
Lễ đón nhận bằng xếp hạng

Theo ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh; trong năm 2020 và những năm tiếp theo sẽ tập trung vào các nhiệm vụ như:

  • Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về di sản văn hóa thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền; quảng bá đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm di sản văn hóa.
  • Sở sẽ tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý, tu bổ
  • Tạo điều kiện cho các bảo tàng xây dựng những hoạt động trưng bày; nghiên cứu xây dựng chương trình giáo dục trải nghiệm có sức hút khách tham quan, nhất là thế hệ trẻ…

Nguồn: nhandan.com.vn

Xem thêm: danh sách di tích quốc gia Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *